MY MENU

News & Activities

News&Activities

Title
การส่งเตียงผู้ป่วย จำนวน 100 เตียง
Author
ผู้ดูแลระบบ
Date Created
05/13/2021
Attachment0
Views
66
Content

TEQ x LINET

การส่งเตียงผู้ป่วย จำนวน 100 เตียงในโรงพยาบาลใจกลางเมืองไม่ใช่เรื่องง่าย และยิ่งยากเข้าไปอีกเมื่อคุณมีเวลาทำงานจำกัดจากสี่ทุ่มถึงตีสี่เท่านั้น แต่เราทราบดีถึงความจำเป็นและเร่งด่วนของโรงพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดระลอกสามขณะนี้

TEQ คิด TEQ ทำ

บริษัท ที อี คิว ขอขอบพระคุณทีมแพทย์และพยาบาลอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้เตียงผู้ป่วย LINET รุ่น Eleganza 2 เป็นจำนวน 100 เตียงครับ


Edit Comment

Enter your password to edit the post.

Delete CommentDelete Post

Enter your password to delete the post.