MY MENU

สมัครงาน

สมัครงาน

หัวข้อ
ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager)
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
23/08/2017
สิ่งที่แนบมา1
ดู
562
เนื้อหา

คุณสมบัติ


แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ /Pharma, เครื่องช่วยหายใจ, อุปกรณ์ใน ICU เด็กและผู้ใหญ่, อุปกรณ์ห้องผ่าตัด/CSSD

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาตร์, เภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด การขาย การนำเสนองานต่างๆ ในผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์/ วิทยาศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะด้านการบริหารจัดการทีมงานและลูกค้าสัมพันธ์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่ายได้ที่

ฝ่ายบุคคล บริษัท ที อี คิว จำกัด

อาคารประสาน บูรณะพันธุ์ เลขที่ 1654 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2910-9595 
โทรสาร 0-2910-9599 
E-mail : hr@teq.co.th หรือ www.teq.co.th

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์