MY MENU

ข่าวสารและกิจกรรม

News&Activities

หัวข้อ
#TEQคืนกำไรสู่สังคม
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
29/11/2019
สิ่งที่แนบมา0
ดู
312
เนื้อหา

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บริษัท ที อี คิว จำกัด ได้บริจาคสร้างห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท โดยมี นายแพทย์ ดร. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริการการแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ทางบริษัทและโรงพยาบาลได้ร่วมกันตั้งชื่อห้องประชุมแห่งนี้ว่า "ห้องประชุม ปัญญา-ดวงธิดา บูรณะพันธุ์" เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ท่านประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท และยังได้ทำตามเจตนารมณ์ของท่านและภรรยาในการช่วยเหลือการศึกษาและการวิจัยในวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย

#TEQคืนกำไรสู่สังคม


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์