MY MENU

ข่าวสารและกิจกรรม

News&Activities

หัวข้อ
บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
21/01/2020
สิ่งที่แนบมา0
ดู
665
เนื้อหา
บริษัท ที อี คิว จำกัด ได้บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์มูลค่า 699,000 บาท
ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ
โดยมี อ.พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และ อ.นพ.จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล
หัวหน้าภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นตัวแทนรับมอบ

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์